Štipendijný program EHP Slovensko

Aktuality

Záverečný seminár pre prijímateľov EEA/EHP-SK06-IV-V-02-prezentácia na stiahnutie

Dňa 07. septembra 2016 sa v súvislosti s ukončením realizácie projektov v rámci výzvy SK06-IV-V-02 konal v Administratívnej budove ACSS, spol. s r.o. Záverečný seminár pre prijímateľov.

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 2.0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa a projektového partnera platná od 22. augusta 2016

Mapa realizovaných projektov

Pozrite si na interaktívnej mape kto s kým spolupracuje a aké projekty sú realizované rámci Štipendijného programu EHP Slovensko.

Vyhodnotenie 2. výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce a zoznam prijímateľov

Vyhodnotenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokými školami a zoznam prijímateľov

Vyhodnotenie 1. výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce a zoznam prijímateľov

Archív ...

Financovaný

Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Odkazy

Donorskí partneri programu

SIU

Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní

 

RANNIS

Islandské centrum pre výskum

 

AIBA, Lichtenštajnsko

Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania