Štipendijný program EHP Slovensko

Aktuality

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 2.0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa a projektového partnera platná od 22. augusta 2016

Mapa realizovaných projektov

Pozrite si na interaktívnej mape kto s kým spolupracuje a aké projekty sú realizované rámci Štipendijného programu EHP Slovensko.

Vyhodnotenie 2. výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce a zoznam prijímateľov

Seminár pre prijímateľov EEA/EHP-SK06-IV-V-02 - prezentácia na stiahnutie

Dňa 22. septembra 2015 sa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci výzvy SK06-IV-V-01 konal v Kongresovom centre Družba Seminár pre prijímateľov.

Vyhodnotenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokými školami a zoznam prijímateľov

Vyhodnotenie 1. výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce a zoznam prijímateľov

Vyhodnotenie 2. výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Seminár pre prijímateľov EEA/EHP-SK06-IV-V-01 - prezentácia na stiahnutie

Dňa 31. marca 2015 sa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci výzvy SK06-IV-V-01 konal v Kongresovom centre Družba Seminár pre prijímateľov.

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera v1.1

Informačné semináre k Štipendijnému programu EHP Slovensko - Prezentácia na stiahnutie zverejnená

SAIA, n. o. organizuje v 8 slovenských mestách informačné semináre k plánovanej výzve na Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní

Vyhodnotenie 1. výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Letáky o Štipendijnom programe EHP Slovensko

Stiahnite si stručný prehľad o programe

Archív ...

Financovaný

Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Odkazy

Donorskí partneri programu

SIU

Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní

 

RANNIS

Islandské centrum pre výskum

 

AIBA, Lichtenštajnsko

Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania