Štipendijný program EHP Slovensko

Archív

Vyhodnotenie 2. výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Seminár pre prijímateľov EEA/EHP-SK06-IV-V-02 - prezentácia na stiahnutie
Dňa 22. septembra 2015 sa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci výzvy SK06-IV-V-01 konal v Kongresovom centre Družba Seminár pre prijímateľov.

Seminár pre prijímateľov EEA/EHP-SK06-IV-V-01 - prezentácia na stiahnutie
Dňa 31. marca 2015 sa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci výzvy SK06-IV-V-01 konal v Kongresovom centre Družba Seminár pre prijímateľov.

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera v1.1

Informačné semináre k Štipendijnému programu EHP Slovensko - Prezentácia na stiahnutie zverejnená
SAIA, n. o. organizuje v 8 slovenských mestách informačné semináre k plánovanej výzve na Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní

Vyhodnotenie 1. výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Letáky o Štipendijnom programe EHP Slovensko
Stiahnite si stručný prehľad o programe

Štatistické vyhodnotenie 2. výzvy na predkladanie žiadostí o projekty inštitucionálnej spolupráce

Štatistické vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Vyhlásenie poslednej výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce
Do 11. 5. 2015 je možné predkladať žiadosti o projekty Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-IV-V-02

Oznámenie o predĺžení výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia
Správca programu oznamuje potenciálnym žiadateľom, že predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci výzvy na predkladanie projektov EEA/EHP-SK06-I-02, ako aj termín realizácie projektov.

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia
Od 10. novembra 2014 do 13. februára 2015 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-02

Oznámenie o zmene výzvy Mobilitné projekty medzi vysokými školami
Správca programu oznamuje potenciálnym žiadateľom o projekt, že došlo k aktualizácii Príručky pre žiadateľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-II-01.

Vyhlásenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokymi školami
Od 12. septembra do 21. novembra 2014 je možné predkladať žiadosti o Mobilitné projekty medzi vysokými školami v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-II-01

Vzor projektovej zmluvy pre projekty Inštitucionálnej spolupráce zverejený
Vzor projektovej zmluvy pre projekty Inštitucionálnej spolupráce nájdete v časti Dokumenty - Projektové dokumenty

Vyhlásenie výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce
Do 12. 9. 2014 je možné predkladať žiadosti o projekty Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-IV-V-01

Oznámenie o predĺžení výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia
Správca programu oznamuje potenciálnym žiadateľom o projekt, že predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci výzvy na predkladanie projektov EEA/EHP-SK06-I-01.

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia
Od 10. 4. 2014 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-01

Česko-slovenský kontaktný seminár Praha 2014 - pozor, možná zmena termínu!
3. - 5. september 2014, Interhotel Olympic, Praha, Česká republika

Kontaktný seminár Grantov EHP/Nórskych Grantov, Oslo 2014 - Prihlasovanie ukončené
3. - 4. február 2014, Thon Hotel Oslo Airport, Nórsko

PRESŤAHOVALI SME SA!
V Bratislave sa tešíme na stretnutie v nových priestoroch na Sasinkovej 10.

Prieskum trhu na vytvorenie a tlač informačných materiálov a publikácií
Predkladanie cenových ponúk do 9. januára 2014

Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV.
Prezentácie z konferencie konanej 12. decembra 2013 v Bratislave

Informačné semináre k Štipendijnému programu EHP Slovensko - PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE
SAIA, n. o. organizuje v 8 slovenských mestách informačné semináre týkajúce sa Štipendijného programu EHP Slovensko

Posledná aktualizácia: 23.08.2013