Štipendijný program EHP Slovensko

Česko-slovenský kontaktný seminár Praha 2014 - pozor, možná zmena termínu!

SAIA, n. o. ako správca Štipendijného programu EHP Slovensko pozýva zástupcov vysokých škôl so sídlom na Slovensku na Česko-slovenský kontaktný seminár, ktorý organizuje Dům zahraniční spolupráce, ako správca programu „Spolupráce škol a stipendia“ v rámci Nórskych grantov a Grantov EHP v Českej republike. Na kontaktnom seminári sa môžu zúčastniť zástupcovia českých, slovenských, nórskych, islandských a lichtenštajnských vysokoškolských inštitúcií. Kontaktný seminár je zameraný na nadviazanie medzinárodných kontaktov, ktoré môžu byť základom pre budúce projektové partnerstvá a spoluprácu.

Termín a miesto konania

Kontaktný seminár sa bude konať v termíne 3. - 5. septembra 2014 v hoteli Interhotel Olympic, U Sluncové 14, Praha 8, Česká republika. Je však možné, že dôjde k zmene termínu konania semináru (okolo 16. 9. 2014). O novom termíne budeme informovať. Podrobný program kontaktného seminára si môžete stiahnuť TU.

Kto sa môže prihlásiť?

Kontaktný seminár je určený pre zástupcov vzdelávacích inštitúcií na terciárnej úrovni so sídlom na Slovensku (najmä pre zástupcov vedenia vysokých škôl, zástupcov medzinárodných oddelení, akademických pracovníkov). Seminár sa bude konať v anglickom jazyku. Účastníci by mali byť schopní komunikovať v anglickom jazyku minimálne na úrovni mierne pokročilý, predstaviť svoju domovskú inštitúciu a poznať jej záujmy v oblasti rozvíjania medzinárodnej spolupráce.

Financovanie

SAIA, n. o. uhradí 5 zástupcom vysokých škôl z bilaterálneho fondu Štipendijného programu EHP Slovensko náklady spojené s ubytovaním a so stravovaním v hoteli Interhotel Olympic v Prahe. Cestovné náklady a ostatné vedľajšie náklady si hradia účastníci kontaktného seminára individuálne.

Registrácia

Na registráciu je nutné poslať elektronickú Prihlášku a profesijný životopis (v rozsahu max. 2 strany) na adresu správcu programu spehp@saia.sk do 8. augusta 2014.

Po ukončení registrácie budú všetky prihlášky posúdené správcom programu. Záujemcovia budú o výsledkoch informovaní e-mailom do 15. augusta 2014. Vzhľadom nato, že počet miest je limitovaný, správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií uvedených v prihláške, pričom sa bude zohľadňovať poradie, v akom boli prihlášky doručené, ako aj zastúpenie vysokých škôl zo Slovenska.

Ďalšie informácie

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať pracovníkov správcu programu:

Mgr. Žofia Gulášová

administrátorka programu

02 / 59 30 47 56

zofia.gulasova@saia.sk

Posledná aktualizácia: 08.07.2014