Štipendijný program EHP Slovensko

Informačné semináre k Štipendijnému programu EHP Slovensko - PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE

SAIA, n. o., ako správca Štipendijného programu EHP, pozýva zamestnancov stredných a vysokých škôl so sídlom na Slovensku na informačné semináre týkajúce sa programu Štipendijný program EHP Slovensko.

 

Štipendijný program EHP Slovensko financovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je zameraný na zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku.


Prezentácia na stiahnutie: Informačný seminár - Štipendijný program EHP Slovensko


Cieľ informačných seminárov

Cieľom informačných seminárov je poskytnúť potenciálnym žiadateľom informácie o Štipendijnom programe EHP Slovensko, o opatreniach programu a o spôsobe predkladania žiadostí o projekt v rámci jednotlivých opatrení programu.


Kto sa môže zúčastniť informačných seminárov?

Informačné semináre sú určené pre zástupcov stredných a vysokých škôl so sídlom na Slovensku (predovšetkým pre zástupcov vedenia stredných a vysokých škôl, zahraničné oddelenia, oddelenia projektovej podpory, ako aj potenciálnych koordinátorov projektovej spolupráce).

 

Kedy a kde sa informačné semináre budú konať?

Dátum        Mesto             Čas Miesto                                                 Registrácia   
12.5.2014   Nitra 9:15-11:15         Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, (hlavná budova univerzity) miestnosť THC03050 (blok C), Nitra                                 Registrácia
12.5.2014 Trnava 14:00-16:00 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Aula 1A1, (1. poschodie) Hornopotočná 23, Trnava Registrácia 
13.5.2014 Žilina 9:30-11:30 Zasadacia miestnosť Vedeckej rady Žilinskej univerzity, Veľký Diel, Žilina Registrácia
13.5.2014 Trenčín 13:30-15:30 Informačno-vedecké centrum Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Horný šianec 9, Trenčín Registrácia
14.5.2014 Banská Bystrica 14:00-16:00 Rokovacia miestnosť, Štátna vedecké knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica Registrácia
15.5.2014 Košice 14:00-16:00 Zasadačka Technickej univerzity v Košiciach, (1. poschodie), Boženy Němcovej 32, Košice Registrácia
16.5.2014 Prešov 9:00-11:00 Hlavná budova VŠA Prešovskej univerzity, miestnosť č. 97, Ul. 17. novembra 1, Prešov Registrácia
20.5.2014 Bratislava 9:30-11:30 Aula Dionýza Ilkoviča, Slovenská technická univerzita, Mýtna 36, Bratislava Registrácia


Predmetom informačných seminárov bude:

  • Registrácia - bude prebiehať 15 minút pred začiatkom každého seminára
  • Úvod
  • Predstavenie Štipendijného programu EHP Slovensko
  • Základné informácie o vzdelávacích systémoch Nórska, Islandu a Lichtenštajnska
  • Predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia
  • Predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrení Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a Projekty inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní
  • Mobilitné projekty medzi vysokými školami  
  • Diskusia

 

Ako sa zaregistrovať?  

Účasť na seminároch je možná len na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára na príslušný seminár. Každému mestu, v ktorom sa seminár bude konať je v tabuľke priradený registračný formulár. Vyplňte registračný formulár pridelený tomu mestu, v ktorom máte záujem zúčastniť sa informačného seminára.  Účasť na seminároch je bezplatná.

Správca programu SAIA, n.o., si vyhradzuje právo v prípade veľkého počtu účastníkov ukončiť registráciu pri zohľadnení kapacitných možností priestorov, v ktorých sa budú semináre konať.

 

V prípade ďalších informácií o seminároch môžete kontaktovať pracovníkov správcu programu:

Ing. Simonu Želinskú – finančnú manažérku projektov

Tel. č. : 02/59 30 47 57

simona.zelinska@saia.sk

 

Posledná aktualizácia: 19.05.2014