Štipendijný program EHP Slovensko

Kontaktný seminár Grantov EHP/Nórskych Grantov, Oslo 2014 - Prihlasovanie ukončené

SAIA, n. o., ako správca Štipendijného programu EHP Slovensko, pozýva zástupcov vysokých škôl (prioritne z vedenia VŠ, rektorátu VŠ) so sídlom na Slovensku na Kontaktný seminár Grantov EHP/Nórskych Grantov, Oslo 2014, ktorý organizuje donorský partner programu SIU – Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní. Hlavným cieľom tohto semináru je predstaviť vysokoškolským inštitúciám z donorských štátov, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, možnosti spolupráce v krajinách realizujúcich Štipendijné programy financované z Grantov EHP a Nórskych Grantov. Pre 5 zástupcov slovenských vysokých škôl je Kontaktný seminár príležitosť nadviazať medzinárodné vzťahy, ktoré môžu dať základ budúcej spolupráce.

 

Kedy a kde?

Seminár sa bude konať v dňoch 3. – 4. februára 2014, v hoteli Thon Hotel Oslo Airport, Oslo, Nórsko. Podrobný program semináru si môžete stiahnuť vo formáte pdf. Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku.

 

Kto sa môže zúčastniť?

Cieľovou skupinou sú zástupcovia vysokých škôl so sídlom na Slovensku, najmä z vedenia VŠ, z oddelení a útvarov zaoberajúcich sa medzinárodnými vzťahmi a spoluprácou rektorátu VŠ. Účastník by mal vedieť predstaviť svoju domovskú inštitúciu a poznať jej priority a záujmy v oblasti rozvíjania medzinárodnej spolupráce, komunikovať v anglickom jazyku na úrovni minimálne mierne pokročilý.

 

Financovanie

Z bilaterálneho fondu Štipendijného programu EHP Slovensko sú vyhradené finančné prostriedky na účasť  5 zástupcov slovenských vysokých škôl. Účastníkom budú hradené konferenčné poplatky, ubytovanie počas semináru a náklady spojené s leteckou dopravou na miesto konania semináru v Nórsku (z Viedne/Bratislavy).

 

Ako sa zaregistrovať?

Na registráciu je potrebné zaslať elektronickú Prihlášku a stručný profesijný životopis na adresu spehp@saia.sk do 15. januára 2014.

Nakoľko je počet miest obmedzený, Správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií poskytnutých v prihláške, pričom sa bude zohľadňovať poradie v akom boli prihlášky doručené, ako aj zastúpenie VŠ zo Slovenska. Záujemcovia budú o výsledkoch informovaní e-mailom do 22. januára 2014.

 

Ďalšie informácie

Mgr. Žofia Gulášová – administrátorka programu

Tel: 02 / 59 30 47 14

zofia.gulasova@saia.sk

Posledná aktualizácia: 16.01.2014