Štipendijný program EHP Slovensko

Oznámenie o predĺžení výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

 

V súvislosti s týmto oznámením sa nahrádzajú nasledovné dokumenty:

 

Ďalšie informácie o výzve na Prípravné návštevy a stretnutia nájdete v časti Výzvy.

Posledná aktualizácia: 11.02.2015