Štipendijný program EHP Slovensko

Oznámenie o zmene výzvy Mobilitné projekty medzi vysokými školami

 

V súvislosti s týmto oznámením sa nahrádza nasledovný dokument:

 

Ďalšie informácie o výzve na Mobilitné projekty medzi vysokými školami nájdete v časti Výzvy.

Posledná aktualizácia: 31.10.2014