Štipendijný program EHP Slovensko

Prieskum trhu na vytvorenie a tlač informačných materiálov a publikácií

SAIA, n. o., ako správca Štipendijného programu EHP Slovensko vyhlasuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na grafický návrh, technickú úpravu textu a tlač informačných materiálov a publikácií.

Cenové ponuky je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu spehp@saia.sk do 9. januára 2014.

Bližšie informácie:

Posledná aktualizácia: 20.12.2013