Štipendijný program EHP Slovensko

Štatistické vyhodnotenie 2. výzvy na predkladanie žiadostí o projekty inštitucionálnej spolupráce

Dňa 11. mája 2015 bola uzavretá posledná výzva zo Štipendijného programu EHP Slovensko na projekty Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní, EEA/EHP-SK06-IV-V-02. Spolu bolo predložených 20 žiadostí o projekt, z toho 5 žiadostí stredných škôl a 15 žiadostí vysokých škôl. Podrobnosti nájdete v nasledujúcom dokumente:

Posledná aktualizácia: 25.05.2015