Štipendijný program EHP Slovensko

Štatistické vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Dňa 21. novembra 2014 bola uzavretá výzva zo Štipendijného programu EHP Slovensko na Mobilitné projekty medzi vysokými školami, EEA/EHP-SK06-II-01. Spolu boli predložené 4 žiadosti o projekt. Podrobnosti nájdete v nasledujúcom dokumente:

Posledná aktualizácia: 12.12.2014