Štipendijný program EHP Slovensko

Vyhodnotenie 1. výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Dňa 15. augusta 2014 bola uzavretá 1. výzva zo Štipendijného programu EHP Slovensko na Prípravné návštevy a stretnutia EEA/EHP-SK06-I-01, v rámci ktorej sa žiadosti o projekt predkladali a posudzovali priebežne. Spolu bolo predložených 9 žiadostí, z toho podporených bolo/bude 6 žiadostí. 2 žiadosti sú na rezervnom zozname. Celkovo bolo prerozdelených 14 556,40 EUR, zvyšná alokácia je 671,60 EUR. Podrobnosti je možné násť v nasledujúcich dokumentoch:

Posledná aktualizácia: 11.09.2014