Štipendijný program EHP Slovensko

Vyhodnotenie 2. výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Dňa 27. februára 2015 bola uzavretá 2. a zároveň posledná výzva zo Štipendijného programu EHP Slovensko na Prípravné návštevy a stretnutia EEA/EHP-SK06-I-02, v rámci ktorej sa žiadosti o projekt predkladali a posudzovali priebežne. Spolu bolo predložených 18 žiadostí, z toho podporených bolo/bude 9 žiadostí. 1 žiadosť je na rezervnom zozname. Celkovo bolo prerozdelených 17 113 EUR, zvyšná alokácia je 299,44 EUR. Podrobnosti je možné nájsť v nasledujúcich dokumentoch:

Posledná aktualizácia: 23.04.2015