Štipendijný program EHP Slovensko

Informácia o ukončení Štipendijného programu EHP

Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že dňa 13. 12. 2018 schválil Výbor pre finančný mechanizmus (VFM) záverečnú správu programu SK06 "Štipendijný program EHP".

Informácia pre prijímateľov: Od uvedeného dátumu začína plynúť doba do ukončenia platnosti a účinnosti projektových zmlúv v súlade s ich znením.