Štipendijný program EHP Slovensko

Publikácia "Spolupráca slovenských stredných a vysokých škôl s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku"

V publikácii "Spolupráca slovenských stredných a vysokých škôl s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku", ktorú SAIA, n. o., ako správca programu pripravila aj v anglickej verzii, nájdete stručné zhrnutie realizácie Štipendijného programu EHP Slovensko, financovaného v rokoch 2014 - 2017 z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Publikácia prináša informácie o programe a aktivitách v rámci jednotlivých opatrení (Prípravné návštevy a stretnutia, Mobilitné projekty medzi vysokými školami, Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a Projekty inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní). Nájdete v nej aj podrobnejšie informácie o výsledkoch 25 realizovaných projektov.

Posledná aktualizácia: 17.08.2017