Štipendijný program EHP Slovensko

Záverečný seminár pre prijímateľov EEA/EHP-SK06-IV-V-02-prezentácia na stiahnutie

Prezentácia na stiahnutie TU.

Posledná aktualizácia: 07.09.2016