Štipendijný program EHP Slovensko

Projektové dokumenty

Projekty Inštitucionálnej spolupráce

 

 

  • Metóda stanovenia nepriamych nákladov formou paušálnej metódy “FLAT RATE” v slovenčine a angličtine

 

 

Mobilitné projekty medzi vysokými školami

 

 

 

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera

Posledná aktualizácia: 24.11.2015