Štipendijný program EHP Slovensko

Číslo projektovej zmluvy

Prijímateľ

Dátum zverejnenia
EHP-01/SK06-I-01-001/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 19.06.2014
EHP-02/SK06-I-01-002/2014 Gymnázium Grösslingová 18 09.07.2014
EHP-03/SK06-I-01-003/2014 Spojená škola Detva 21.07.2014
EHP-04/SK06-I-01-006/2014 Stredná odborná škola Senec 21.07.2014
EHP-05/SK06-I-01-005/2014 Spojená škola Banská Štiavnica 01.08.2014
EHP-06/SK06-I-01-007/2014 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 13.08.2014
EHP-07/SK06-I-02-002/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 18.12.2014
EHP-08/SK06-I-02-003/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 09.01.2015
EHP-09/SK06-IV-01-001/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave 09.04.2015
EHP-10/SK06-IV-01-006/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 09.02.2015
EHP-11/SK06-IV-01-008/2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 27.02.2015
EHP-12/SK06-IV-01-005/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 24.02.2015
EHP-13/SK06-V-01-007/2014 Spojená škola Detva 23.01.2015
EHP-14/SK06-V-01-005/2014  Stredná odborná škola služieb a lesníctva BŠ 10.02.2015
EHP-15/SK06-V-01-003/2014 Gymnázium Grösslingová 18 20.02.2015
EHP-16/SK06-V-01-004/2014 Stredná odborná škola Senec 05.02.2015
EHP-17/SK06-V-01-002/2014 Stredná odborná škola Levice 11.03.2015
EHP-18/SK06-I-02-005/2014 Súkromné gymnázium Bratislava 12.01.2015
EHP-19/SK06-I-02-007/2015 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 02.02.2015
EHP-20/SK06-I-02-008/2015 Žilinská univerzita v Žiline 09.02.2015
EHP-21/SK06-I-02-009/2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave 06.03.2015
EHP-22/SK06-I-02-012/2015 Súkromné gymnázium Poprad 06.03.2015
EHP-23/SK06-I-02-016/2015 Stredná odborná škola Košice 24.03.2015
EHP-24/SK06-I-02-017/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 27.03.2015
EHP-23/SK06-II-01-001/2015 Ekonomická univerzita v Bratislave 20.04.2015
EHP-24/SK06-II-01-002/2015 Prešovská univerzita v Prešove 23.04.2015
EHP-25/SK06-II-01-003/2015 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30.04.2015
EHP-26/SK06-II-01-004/2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave 01.06.2015
EHP-27/SK06-IV-02-004/2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave 30.09.2015
EHP-28/SK06-IV-02-012/2015 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19.08.2015
EHP-29/SK06-IV-02-003/2015 Žilinská univerzita v Žiline 28.09.2015
EHP-30/SK06-IV-02-007/2015 Žilinská univerzita v Žiline 04.09.2015
EHP-31/SK02-IV-02-014/2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 04.09.2015
EHP-32/SK06-IV-02-010/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 04.09.2015
EHP-33/SK06-IV-02-008/2015 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 08.09.2015
EHP-34/SK06-V-02-004/2015 Gymnázium Štefana Mišíka Spišská Nová Ves odmietnutá
EHP-35/SK06-V-02-003/2015 Súkromné gymnázium Bratislava 03.09.2015
EHP-36/SK06-V-02-001/2015 Gymnázium J. B. Magina Vrbové 28.08.2015
EHP-37/SK06-V-02-005/2015 Gymnázium Leonarda Stockela Bardejov 30.09.2015
EHP-38/SK06-IV-02-006/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 08.09.2015
EHP-39/SK06-IV-02-001/2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 29.09.2015