Štipendijný program EHP Slovensko

FAQ

Táto sekcia bude vytváraná počas implementácie programu na základe skutočných otázok.

1. Kedy sa spustí Štipendijný program EHP Slovensko?

Program bol spustený v apríli 2014.

2. Kedy budú zverejnené výzvy programu?

Posledná výzva bude ukončená dňa 11. mája 2015. Blišžie informácie nájdete tu.

3. Dokedy bude trvať Štipendijný program EHP Slovensko?

Program sa skončí v decembri 2016. Projekty poslednej výzvy budú ukončené do 31. augusta 2016.

4. Čo je to ISCED-F kód?

V roku 1976 pripravilo UNESCO prvý kódovník na klasifikáciu úrovní vzdelávania - International Standard Classification of Education (ISCED). Prvá revízia prebehla v roku 1997, bolo stanovených 7 úrovní vzdelávania na pridal sa aj kódovník oblastí vzdelávania (25).Od roku 2011 sa pracuje na novej verzii kódovníka, rozširujú sa aj úrovne vzdelávania (na 9 úrovní) aj oblasti. Viac info TU a TU.

Pre klasifikáciu oblastí vzdelávania sa používa aj skratka IESCD-F (ako fields of education and training). Aktuálny zoznam nájdete TU.

5. Ako zaznamenám do Obsahovej správy presun finančných prostriedkov v rozpočte projektu, ktorý je seldovanou zmenou?

Podrobný návod ako zaznamenať do Obsahovej správy v rámci Priebežnej správy o projekte sledovanú zmenu, ktorou je presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými kapitolami a/alebo aktivitami nájdete TU.

Posledná aktualizácia: 23.01.2016