Štipendijný program EHP Slovensko

Hľadáte partnera pre projekt?

Aby ste sa mohli uchádzať o projektový grant zo Štipendijného programu EHP Slovensko, je potrebné mať za partnera vzdelávaciu organizáciu v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku.

 

Vo vyhľadávaní partnera je potrebné byť aktívni a oslovovať inštitúcie, ktoré majú podobné zameranie a Váš projektový návrh by ich mohol zaujať. V časti Vzdelávacie systémy krajín sú uvedené linky, kde môžete nájsť zoznamy škôl. Odporúčame Vám poskytnúť potenciálnemu partnerovi čo najviac informácií o Vašej inštitúcii, aké máte zameranie, v čom by spolupráca s vami bola byť prínosom pre partnerskú organizáciu. Uveďte projektový návrh, aké aktivity by ste chceli realizovať, aj vo vzťahu k Štipendijnému programu EHP Slovensko. Poskytnite zákaldné informácie o programe, prípadne webovú adresu programu v angličtine. Dôležité je uviesť aj časový rámec prípravy projektu a jeho realizácie. Potenciálny partner by mal disponovať čo najviac informáciami, aby sa mohol rozhodnúť, či bude navrhovaná spolupráca pre neho zaujímavá.

 

Využiť môžete aj možnosť vyplniť nasledovný formulár (v angličtine) a zaslať ho priamo do partnerskej organizácie SIU v Nórsku na e-mailovú adresu frank.moe@siu.no. V prípade, ak bude na základe uvedených údajov možné identifikovať inštitúcie, ktoré by mohli mať záujem o spoluprácu, bude im Vaša žiadosť zaslaná. Informácie uvádzajte čo najpresnejšie a tak podrobne, ako je možné. Je dôležité, aby ste sami zaslali návrh projeku a aké konkrétne aktivity by ste chceli realizovať. Všeobecným žiadostiam nie je možné vyhovieť.

 

V prípade ďaľších otázok kontaktujte, prosím, pracovníkov SAIA na kontaktoch uvedených na www.saia.sk.

Posledná aktualizácia: 10.03.2015