Štipendijný program EHP Slovensko

Opatrenia

V rámci Štipendijného programu EHP Slovensko budú podporované nasledovné opatrenia:


Prípravné návštevy a stretnutia

Toto opatrenie sa zameriava na medzinárodnú mobilitu pracovníkov vzdelávacích inštitúcií so sídlom na Slovensku a v donorských štátoch Štipendijného programu EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko), ktoré sú oprávnenými žiadateľmi alebo oprávnenými partnermi v ostatných opatreniach Štipendijného programu EHP Slovensko.

Krátkodobá mobilita sa môže využiť na jednu alebo viacero nasledujúcich aktivít:

  • nadviazanie novej spolupráce,
  • obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych kontaktov,
  • naplánovanie spoločného projektu,
  • vypracovanie projektovej žiadosti.

Cieľom týchto aktivít je pripraviť podmienky pre ďalší rozvoj spolupráce, predovšetkým pripraviť projektový zámer pre jedno z opatrení Štipendijného programu EHP Slovensko.


Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Toto opatrenie sa zameriava na medzinárodnú mobilitu študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl so sídlom na Slovensku a v donorských štátoch Štipendijného programu EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Realizovať je možné nasledovné aktivity:

a) Dlhodobá mobilita študentov a doktorandov (3 - 12 mesiacov, resp. 1 - 12 mesiacov)

b) Mobilita akademických pracovníkov - výučbové pobyty (3 dni - 6 týždňov)

 

Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami

V rámci tohto opatrenia sa podporuje bilaterálna alebo multilaterálna inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami na Slovensku a v donorských štátoch Štipendijného programu EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko).

 

Projekty inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní

V rámci tohto opatrenia sa podporuje multilaterálna inštitucionálna spolupráca primárne medzi strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch Štipendijného programu EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). Oprávnenými partnerskými organizáciami sú aj iné, ako stredoškolské inštitúcie, ktoré sa v rámci projektu môžu zapojiť do vzdelávacieho procesu. Aktivity treba plánovať tak, aby z nich benefitovali všetky zapojené organizácie.

Posledná aktualizácia: 21.08.2014