Štipendijný program EHP Slovensko

Pre stredné školy

Stredné školy so sídlom na Slovensku (podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), článok 32), sa môžu uchádzať o grant v rámci opatrení:

 

Podmienkou oprávnenosti je mať aspoň jednu partnerskú strednú školu z aspoň jednej z donorských štátov. Viac informácií o tom, ako si nájsť partnera nájdete v časti Hľadáte partnera pre projekt?

 

Stredné školy z donorských štátov - Nórsko, Island, Lichtenštajnsko môžu žiadať o grant na projekt Prípravnej návštevy a stretnutia.

Posledná aktualizácia: 14.02.2014