Štipendijný program EHP Slovensko

Pre vysoké školy

Vysoké školy so sídlom na Slovensku (podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách), sa môžu uchádzať o projektový grant v rámci opatrení:

 

Podmienkou oprávnenosti je mať aspoň jednu partnerskú vysokú školu z aspoň jedného z donorských štátov. Viac informácií o tom, ako si nájsť partnera nájdete v časti Hľadáte partnera pre projekt?

Slovenské vysoké školy môžu figurovať aj ako oprávnení partneri v Projektoch inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní.

 

Vysoké školy z donorských krajín - Nórsko, Island, Lichtenštajnsko môžu žiadať o grant na projekt Prípravnej návštevy a stretnutia.

Posledná aktualizácia: 14.02.2014