Štipendijný program EHP Slovensko

Výzva EEA/EHP-SK06-I-01 Prípravné návštevy a stretnutia

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-I-01 v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia:

OZNÁMENIE o predĺžení výzvy na predkladanie žiadostí o projekt

  • Príloha č. 1 Formulár žiadosti v SJ (NEVYPĹŇA sa, slúži len ako VZOR - informácie sa zadávajú do ON-LINE formulára)

a) Prípravná návšteva - VŠ
b) Prípravná návšteva - SŠ
c) Prípravné stretnutie - VŠ
d) Prípravné stretnutie - SŠ

Stiahnuť Výzvu a jej prílohy v .ZIP formáte


Prílohy Formuláru žiadosti o projekt:

Stiahnuť všetky prílohy formuláru  žiadosti o projekt pre Prípravnú návštevu v .ZIP formáte

Stiahnuť všetky prílohy formuláru  žiadosti o projekt pre organizáciu Prípravného stretnutia v .ZIP formáte


 

Žiadosť o projekt je potrebné preložiť cez on-line systém na podávanie žiadostí.

Ak je žiadateľom organizácia so sídlom na Slovensku, podáva žiadosť cez on-line systém v slovenčine.

Podporné dokumenty a informácie nájdete v časti Dokumenty FAQ.

Posledná aktualizácia: 19.08.2014