Štipendijný program EHP Slovensko

Výzva EEA/EHP-SK06-II-01 Mobilitné projekty medzi vysokými školami

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-II-01 v rámci opatrenia Mobilitné projekty medzi vysokými školami:

OZNÁMENIE o aktualizácii Príručky pre žiadateľa

  • Príloha č. 1 Formulár žiadosti v SJ (NEVYPĹŇA sa, slúži len ako VZOR - informácie sa zadávajú do ON-LINE formulára)

Stiahnuť Výzvu a jej prílohy v .ZIP formáte


Prílohy Formuláru žiadosti o projekt:

Stiahnuť všetky prílohy formuláru žiadosti o projekt v .ZIP formáte


Žiadosť o projekt je potrebné preložiť cez on-line systém na podávanie žiadostí do 21. 11. 2014:

 

Podporné dokumenty a informácie nájdete v časti Dokumenty FAQ.

Posledná aktualizácia: 28.11.2014