Štipendijný program EHP Slovensko

Výzva EEA/EHP-SK06-IV-V-01 Inštitucionálna spolupráca

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV-V-01 v rámci opatrení Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní:

  • Príloha č. 1 Formulár žiadosti v SJ (NEVYPĹŇA sa, slúži len ako VZOR - informácie sa zadávajú do ON-LINE formulára)

a) Formulár pre vysokú školu
b) Formulár pre strednú školu

Stiahnuť Výzvu a jej prílohy v .ZIP formáte


Prílohy Formuláru žiadosti o projekt:

Stiahnuť všetky prílohy formuláru  žiadosti o projekt pre vysokú školu v .ZIP formáte

Stiahnuť všetky prílohy formuláru  žiadosti o projekt pre strednú školu v .ZIP formáte


Žiadosť o projekt je potrebné preložiť cez on-line systém na podávanie žiadostí do 12. 9. 2014:

 

Podporné dokumenty a informácie nájdete v časti Dokumenty FAQ.

Posledná aktualizácia: 16.09.2014