Štipendijný program EHP Slovensko

Vzdelávacie systémy krajín

Vzdelávací systém vo všeobecnosti zahŕňa všetky školské inštitúcie a ďalšie vzdelávacie inštitúcie, ich fungovanie, nástroje a prostriedky, ktoré sa v danej krajine podieľajú na realizácií vzdelania. Každá krajina uplatňuje svoj vzdelávací systém, pričom pri porovnaní s ostatnými krajinami majú jednotlivé vzdelávacie systémy príbuzné i odlišné prvky.

 

Brožúra: Vzdelávacie systémy Nórsko, Island, Lichtenštajnsko

Nórsko

Island

Lichtenštajnsko

Slovensko

Posledná aktualizácia: 21.08.2014