Štipendijný program EHP Slovensko

Island

oficiálny názov: Islandská republika (Lýdveldid Island)Island

štátne zriadenie: demokratická republika

hlavné mesto: Reykjavík (Reykjavik)

rozloha: cca. 103 000 km2

počet obyvateľov: cca. 322 930

hustota obyvateľstva: 3,1 obyv. / km2

úradný jazyk: islandčina

mena: islandská koruna (ISK)

 

Vzdelávací systém na Islande

 

Predškolská výchova (Leikskóli)

Predškolská výchova je prvý stupeň vzdelávacieho systému poskytujúci vzdelávanie pre deti, ktoré ešte nedosiahli vek 6 rokov, kedy začína povinná školská dochádzka.

Povinná školská dochádzka (Grunnskóli)

Povinná školská dochádzka je desaťročná vo veku 6 až 16 rokov. Na Islande neexistuje rozdelenie na základné a nižšie stredné vzdelávanie. Sú súčasťou jednej vzdelávacej úrovne a často prebiehajú v jednej škole. Vyučovanie je rozdelené do desiatich ročníkov. Najčastejšie sa vyskytujú tri typy škôl: školy, ktoré pokrývajú všetkých desať ročníkov, školy, ktoré majú ročníky 1- 7, školy s ročníkmi 8 - 10. Školy, ktoré poskytujú 8. – 10. ročník, prijímajú študentov spravidla z viacerých škôl pre ročníky 1 – 7 v danej geografickej oblasti. Veľkosť škôl je rozdielna, najväčšie školy v hlavnom meste a jeho okolí môžu mať až 1200 žiakov; na vidieku však existujú mnohé malé školy s 10 žiakmi. Asi polovica povinných škôl má menej ako 100 žiakov. Školský rok trvá 9 mesiacov a začína medzi 21. augustom až 1. septembrom a končí medzi 31. májom až 10. júnom.

Vyššie stredné vzdelávanie (Framhaldsskóli)

Vyššie stredné vzdelávanie nie je povinné, ale každý kto ukončil povinnú školskú dochádzku má nárok študovať na vyššej strednej škole. Študenti majú zväčša 16 – 20 rokov.

Školský rok trvá 9 mesiacov a je rozdelený na dva semestre, jesenný a jarný. Dĺžka odborného vzdelávania je rôzna, trvajúca od jedného semestra až po desať semestrov, prevládajú však štvorročné programy.

Na Islande je približne 34 stredných škôl, pričom ich veľkosť je podobne ako pri základných školách rôzna, najväčšie môžu mať až 3000 študentov, najmenšie menej ako 50.

Hoci sa stredoškolské vzdelávanie delí na akademické, odborné, umelecké a všeobecné, v mnohých ohľadoch je štúdium organizované jednotne s možnosťami výberu špecializácie. Často jedna škola poskytuje akademické ako aj odborné programy.

Hlavné typy vyšších stredných škôl:

Akademické školy (gymnáziá) (Menntaskólar)

Vzdelávanie v akademických programoch ako príprava na vysokú školu je zväčša 4-ročné vedúce k záverečnej skúške – stúdentspróf (maturite), ktorá zároveň slúži ako prijímacia skúška na VŠ.

Všeobecné stredné školy (Fjölbrautaskólar)

Všeobecné školy poskytujú akademické programy podobné gymnáziám končiace maturitou. Tieto školy poskytujú teoretické aj praktické vzdelávanie podobne ako priemyselné odborné školy a ponúkajú aj iné odborné a umelecké programy.

Priemyselné odborné školy (Iðnskólar)

Ponúkajú teoretické a praktické vzdelávanie v rôznych odboroch, ukončené so záverečným certifikátom alebo bez.

Špecializované odborné školy (Sérskólar)

Príprava na špecializované zamestnania.

Gymnázia používajú formu jednotkového kreditného systému, teda ročník je rozdelený do vyučovacích jednotiek, z ktorých každá je hodná určitý počet kreditov. Tento systém používa väčšina vyšších stredoškolských inštitúcií na Islande.

Vysokoškolské vzdelávanie (Háskóli)

V súčasnosti na Islande existuje 7 vysokých škôl. Väčšina z nich je štátna; súkromné školy s podporou štátu sú tri inštitúcie. Vysoké školy sa líšia v rozsahu zapájania sa do výskumu ako aj v počte študijných programov, ktoré ponúkajú.

Na väčšine VŠ akademický rok trvá od septembra do mája a je rozdelený do 2 semestrov, jesenný a jarný. Jesenný semester zväčša začína začiatkom septembra a trvá do konca decembra. Jarný semester prebieha od začiatku januára do konca mája.

 

Zoznamy škôl

 

 

Nasledujúce dve inštitúcie poskytujú predovšetkým vyššie stredoškolské vzdelanie ale aj obmedzený počet kurzov v rámci vyššieho vzdelávania.

 

Ďalšie informácie

 

Posledná aktualizácia: 03.12.2013