Štipendijný program EHP Slovensko

Kontakty

Správcom Štipendijného programu EHP Slovensko je SAIA, n. o., ustanovená Úradom vlády SR, ako Národným kontaktným bodom pre Granty EHP, na základe výsledkov verejného obstarávania.

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20  Bratislava 1

tel.: 02 / 5930 4700, 5930 4711
www.saia.sk

 

Na koho sa možno obrátiť?

 

Koordinátormi programu sú:

PaedDr. Karla Zimanová, PhD. - manažérka programu, zástupkyňa výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.  - rodičovská dovolenka

Bc. Michaela Galíková Helešová - finančná manažérka projektov - michaela.galikova@saia.sk

 

Informácie o programe poskytujú aj pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach (kontakty na pracoviská a hodiny pre verejnosť nájdete na www.saia.sk).

Posledná aktualizácia: 03.05.2017