Štipendijný program EHP Slovensko

záverečná konferencia

Štipendijného programu EHP Slovensko

25. január 2017

Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava

 


SAIA, n. o., ako správca Štipendijného programu EHP Slovensko organizovala Záverečnú konferenciu programu, ktorá sa konala dňa 25. januára 2017 v Austria Trend Hoteli v Bratislave.

Realizácia programu začala vo februári 2014 a počas 3 rokov vznikli a boli rozvinuté mnohé kvalitné partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami na Slovensku a v donorských štátoch. V rokoch 2015 až 2016 bolo implementovaných 21 projektov inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými a strednými školami na Slovensku, Islande a v Nórsku. V rámci 4 mobilitných projektov absolvovalo mobilitu 83 študentov, doktorandov a akademických pracovníkov zo všetkých zapojených krajín, t. j. Slovenska, Lichtenštajnska, Islandu a Nórska. Cieľom konferencie bolo zdieľať skúsenosti a dobrú prax ako aj prezentovať výstupy projektov ďalším inštitúciám z vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa aj o perspektívach budúcej spolupráce v novom programovom období Grantov EHP a Nórskych grantov.

Registrácia účastníkov prebiehala do 18. januára 2017.

Bližšie informácie ohľadom ubytovania a dopravy nájdete TU.


PROGRAM A PREZENTáCIE NA STIAHNUTIE:

9:00 – 9:30

Príchod účastníkov a registrácia

9:30 – 10:00

Otvorenie

 • Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka, SAIA, n. o., správca programu
 • Ing. Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády Slovenskej republiky, národný kontaktný bod
 • Per Øystein Vatne, Chargé d´affaires, Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Bratislave
 • Frank Moe, Senior Adviser, SIU (Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní), donorský partner programu, Nórsko

10:00 – 10:30

Výsledky Štipendijného programu EHP Slovensko

 • Mgr. Žofia Gulášová, administrátorka programu, SAIA, n. o.

10:30 – 11:00

Prestávka

11:00 – 12:00

Panelová diskusia – Skúsenosti z medzinárodného partnerstva počas implementácie projektu – moderuje Mgr. Michal Fedák, SAIA, n. o.

 • doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
 • Mgr. Monika Porkertová, PhD., Gymnázium Grösslingová, Bratislava
 • Preben Kjelsrud Cand. Philol., Stredná škola St. Hallvard, Nórsko
 • Viðar Helgason Cand. Real., RANNÍS (Islandské centrum pre výskum), Island

12:00 – 13:00

Obed

13:00 – 14:30

Prezentácie výstupov projektov

14:30 – 14:45

Prestávka

14:45 – 15:30

Panelová diskusia – Skúsenosti z mobility

 • prof. Lasse Berntzen, vysokoškolský učiteľ, Vysoká škola Juhovýchodného Nórska, Nórsko
 • prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., vysokoškolská učiteľka,Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Ing. Mikuláš Černota, PhD., vysokoškolský učiteľ,Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Natália Molnárová, študentka, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
 • Ing. Alojz Gomola, doktorand, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

15:30 – 16:00

Granty EHP a Nórske granty v novom programovom období 2014 – 2021

 • Frank Moe, Senior Adviser, SIU, donorský partner programu, Nórsko
 • Blue Book

16:00

Záver

Konferencia prebiehala v slovenskom a anglickom jazyku. Tlmočenie bolo zabezpečené počas celého trvania podujatia.

Posledná aktualizácia: 27.01.2017