Štipendijný program EHP Slovensko

Aktuality

Informácia o ukončení Štipendijného programu EHP

Dňa 13. 12. 2018 schválil Výbor pre finančný mechanizmus (VFM) záverečnú správu programu

Publikácia "Spolupráca slovenských stredných a vysokých škôl s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku"

Zhrnutie realizácie Štipendijného programu EHP Slovensko so stručnou informáciou o všetkých projektoch stredných a vysokých škôl, ktoré sa do programu v rokoch 2014 - 2017 zapojili.

Záverečná konferencia Štipendijného programu EHP Slovensko

Dňa 25. januára 2017 sa v Austria Trend Hoteli v Bratislave bude konať Záverečná konferencia programu

Štipendijný program EHP Slovensko témou decembrového čísla Bulletin SAIA

Zhrnutie realizácie Štipendijného programu EHP Slovensko je hlavnou témou aktuálneho vydania informačného mesačníku Bulletin SAIA, ktorý vydáva SAIA, n. o., s finančnou podporou MŠVVaŠ SR. V čísle 12/2016 nájdete základné informácie o programe, prehľad výziev a podporených projektov, ako aj príklady realizovaných projektov spolupráce slovenských stredných a vysokých škôl so školami v Nórsku a na Islande.

Záverečný seminár pre prijímateľov EEA/EHP-SK06-IV-V-02-prezentácia na stiahnutie

Dňa 07. septembra 2016 sa v súvislosti s ukončením realizácie projektov v rámci výzvy SK06-IV-V-02 konal v Administratívnej budove ACSS, spol. s r.o. Záverečný seminár pre prijímateľov.

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 2.0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa a projektového partnera platná od 22. augusta 2016

Mapa realizovaných projektov

Pozrite si na interaktívnej mape kto s kým spolupracuje a aké projekty sú realizované rámci Štipendijného programu EHP Slovensko.

Vyhodnotenie 2. výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce a zoznam prijímateľov

Vyhodnotenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokými školami a zoznam prijímateľov

Vyhodnotenie 1. výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce a zoznam prijímateľov

Archív ...

Financovaný

Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Odkazy

Donorskí partneri programu

SIU

Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní

 

RANNIS

Islandské centrum pre výskum

 

AIBA, Lichtenštajnsko

Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania